Persbericht: reactie van Drohme op het Arrest nr. 243.466 van de Raad van State, dat zijn stedenbouwkundige vergunning opschort

Op woensdag 23 januari namen de vertegenwoordigers van het vrijetijdspark Drohme kennis van het vonnis van de Raad van State dat het decreet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 december 2018 voor het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de ontwikkeling van het park opschort.

In het arrest stelt de Raad van State dat de parking van de site, hoewel al enkele decennia actief, op het eerste gezicht niet verenigbaar is met de bestemming als bosgebied zoals voorzien in het gewestelijke bestemmingsplan.

In 2013 is de vennootschap DROHME Invest - gemandateerd door een aanbesteding van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om deze prachtige site te laten herleven - begonnen met de rehabilitatie van de Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde. Zodoende werd een aanvang gemaakt met het saneren en weer leefbaar maken van een site die er al meer dan 20 jaar verlaten bij lag. Met name dankzij de prachtige renovatiewerken aan de historische infrastructuur, getekend M.S.I.

Sinds DROHME Invest de site uitbaat, hebben de talloze regelmatige wandelaars, de golfers van de Brussels Drohme Golf Club en de klanten van het restaurant Le Pesage dat er onlangs zijn deuren opende, deze positieve kentering aan den lijve kunnen ervaren.

De nodige stappen voor het renoveren, verfraaien en nieuw leven inblazen van de site werden reeds gezet, en dit in overeenstemming met de voorschriften en administratieve procedures. Met heel wat door Drohme Invest doorgevoerde aanpassingen konden trouwens ook tal van historische onregelmatigheden geregulariseerd worden.

Logischerwijze betreurt Drohme deze onderbreking in de ontwikkeling van het park en zal het de nodige tijd nemen om de gevolgen ervan te analyseren.

Drohme zal in de komende dagen een Raad van Bestuur bijeenroepen om het arrest te bespreken. Persbericht volgt.

Contacteer ons
Over DROHME Park

Meer dan twintig jaar lang werd de geklasseerde site van de hippodroom van Ukkel-Bosvoorde aan haar lot overgelaten. Maar dankzij DROHME, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese EFRO-fondsen bruist de plek als nooit tevoren.

Sinds 2014 is het park steeds mooier en aantrekkelijker geworden, tot grote vreugde van de wandelaars, joggers, ruiters en fietsers die deze magische plek herontdekken.

DROHME is een levend park met een boeiende voorgeschiedenis, een plaats die aanzet tot ontdekken en ontmoeten. Het park pakt ook regelmatig uit met activiteiten voor jan en alleman. Onthaasten, ontmoeten, ontspannen … mettertijd worden aan het bestaande programma steeds nieuwe opties toegevoegd voor een heerlijk dagje uit, hetzij alleen, hetzij met vrienden of familie.

DROHME Park
Terhulpsesteenweg 53A
B-1180 BRUSSEL