Een belangrijke stap voor de toekomst van DROH!ME MELTING PARK

In het kader van de aanvragen van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen voor de aanleg van het recreatiepark DROH!ME MELTING PARK op de hippodroom van Ukkel Bosvoorde, werd een impactanalyse uitgevoerd door het studiebureau Aries. Op 23 juni presenteerde Aries een samenvatting van zijn aanbevelingen op basis van de analyse aan de gemeente Ukkel. Bij die gelegenheid stelde DROH!ME eveneens mogelijke wijzigingen aan het project voor, op basis van deze aanbevelingen.

Zoals blijkt uit de impactanalyse bieden de voorgestelde activiteiten van DROH!ME Melting Park gevarieerde en coherente initiatieven voor alle sociale groepen en leeftijden.

Michel Culot, bedenker en managing director van DROH!ME: "De presentatie van de conclusies van deze impactanalyse is een belangrijke nieuwe stap in de publieke overlegprocedure met betrekking tot ons project, die vele maanden geleden begonnen is. Wij houden rekening met de aanbevelingen die ARIES heeft geformuleerd en anticiperen nu al op bepaalde bemerkingen tijdens onze huidige evenementen. Wij beschouwen deze opmerkingen als reële kansen om ons project te verbeteren en uit te werken tot een voorbeeldproject." 

70 nieuwe banen

De studie onderstreept ook de positieve economische impact van DROH!ME Melting Park. Het project zou ongeveer 70 directe nieuwe banen creëren en ongeveer 115 reële banen als je er de indirecte banen bijtelt. En dan spreken we nog niet over de banen die gecreëerd worden door de tijdelijke activiteiten voor verschillende dienstverleners (traiteurs, stewards, bewakers, arbeiders, …).

Gerichte aanbevelingen

In de aanbevelingen op basis van de impactanalyse onderscheiden we duidelijk vier domeinen:

  • Stedenbouw, landschap en erfgoed
  • Mobiliteit
  • Geluidsomgeving
  • Fauna en flora

Stedenbouw, landschap en erfgoed

Het project heeft een invloed op het bebouwde kader en de aanbevelingen van de impactanalyse omvatten vooral maatregelen rond de verlichting en doorkijkperspectieven zodat de gebouwen mooier uitkomen. Voor het onbebouwde kader hebben de aanbevelingen vooral betrekking op de doorstroom, de bewegwijzering (die moet sturend, informatief en reglementair zijn) en het meubilair, waaronder de verlichtingselementen.

Kortom, het project zal een specifieke landschapsvisie ontwikkelen om een globale samenhang op de site te waarborgen.

Mobiliteit

Zeer vernieuwend is het feit dat DROH!ME Melting Park niet in parkeerplaatsen voor wagens voorziet binnen de piste.

De impact van het project op de mobiliteit wordt vooral veroorzaakt door de occasionele activiteiten die een groot aantal bezoekers kunnen aantrekken. Met het oog daarop onderzoekt DROH!ME Melting Park op maat uitgewerkte mobiliteitsplannen voor iedere situatie, om de bezoekers aan te moedigen om zich op een andere wijze te verplaatsen dan met de eigen auto.

De geplande maatregelen omvatten een onderzoek naar mogelijke voorkeurtarieven om het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen en onderhandelingen met de betrokken instanties om de frequentie van bussen, trams en treinen 's avonds en in het weekend te verhogen. Om het gebruik van de eigen wagen te ontmoedigen zullen de parkings betalend zijn en beperkt in aantal. Merk ook op dat het nieuwe project een verhoging van het aantal parkeerplaatsen voor fietsen op de site omvat en een verbetering van de wandel- en fietspaden.

Geluidsomgeving

Om de geluidsimpact bij occasionele activiteiten te beperken, volgt DROH!ME Melting Park de aanbevelingen van de impactanalyse. Deze stelt een aantal maatregelen voor zoals het beperken van bepaalde geluidsversterkingen tot een afgebakende zone, het richten van de luidsprekers en het aanwenden van gekalibreerd materiaal.

Fauna en flora

Met betrekking tot de fauna en flora beveelt de impactanalyse aan om het Huis van het Bos te verplaatsen. Dit zal dus een nieuwe plaats krijgen en daarbij zal een bijzondere aandacht worden besteed aan de bosrand, zodat zo weinig mogelijk fauna en flora beschadigd worden en zo weinig mogelijk bomen worden omgehakt. In dezelfde context stelt de verlichtingsstudie, in samenwerking met het bureau Radiance, een verlichtingsplan voor dat de impact op fauna en flora beperkt.

Volgende stap

Het aangepaste project wordt eind augustus aan de Directie Stedenbouw van regio Brussel en aan Leefmilieu Brussel overhandigd. Daarna wordt de tweede publieke enquête opgestart, die een maand zal duren. Na deze periode zal de Overlegcommissie een advies uitbrengen. Naar verwachting worden de vergunningen voor het einde van het jaar geleverd.

Daarna kunnen de werken starten. Het einde van de werken in het DROH!ME Melting Park is gepland in 2019. Daarna zullen de Brusselaars beschikken over een recreatiepark waaraan ze nog veel plezier zullen beleven! DROH!ME Melting Park wordt een uniek park, met 32 hectare beschermde natuur aan de rand van het Zoniënwoud, en aandacht voor de natuur, het architecturaal erfgoed en het gezin. In afwachting worden de activiteiten gaandeweg uitgebreid, te beginnen met de tentoonstelling van het Atelier de Photographie Contraste over het verleden, het heden en de toekomst van de Hippodroom, die nog loopt tot 20 september in de Grote Tribune.

Contacteer ons
Julien Brasseur / Nathalie Zalcman Voice Agency
Julien Brasseur / Nathalie Zalcman Voice Agency
Over DROHME Park

Meer dan twintig jaar lang werd de geklasseerde site van de hippodroom van Ukkel-Bosvoorde aan haar lot overgelaten. Maar dankzij DROHME, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese EFRO-fondsen bruist de plek als nooit tevoren.

Sinds 2014 is het park steeds mooier en aantrekkelijker geworden, tot grote vreugde van de wandelaars, joggers, ruiters en fietsers die deze magische plek herontdekken.

DROHME is een levend park met een boeiende voorgeschiedenis, een plaats die aanzet tot ontdekken en ontmoeten. Het park pakt ook regelmatig uit met activiteiten voor jan en alleman. Onthaasten, ontmoeten, ontspannen … mettertijd worden aan het bestaande programma steeds nieuwe opties toegevoegd voor een heerlijk dagje uit, hetzij alleen, hetzij met vrienden of familie.

DROHME Park
Terhulpsesteenweg 53A
B-1180 BRUSSEL