Droh!me gaat door met het raadplegen van burgers

Droh!me gaat door met het raadplegen van burgers

Volgende thematische infosessie: maandag 24 oktober om 18.30 u. - Onderwerp: mobiliteit en bereikbaarheid

Het team van Droh!me gaat verder met het participatieve proces van publiek overleg dat meer dan twee jaar geleden begon en dat parallel verloopt aan de procedure voor de aanvraag tot vergunning voor het innoverende Melting Park project op de site van de voormalige paardenrenbaan van Ukkel-Bosvoorde, in samenwerking met het Gewest.

Na de informatieavond Babbel@DROH!ME van 21 maart, waar meer dan 500 vragen en opmerkingen van het publiek verzameld werden, werden er drie themavergaderingen georganiseerd die duizenden mensen aantrokken die geïnteresseerd zijn in het project voor een actief vrijetijdspark.

De eerste vergadering, over het thema ‘natuur & milieu’, ging over de milieukwesties rond het project en vond plaats op 6 juni in het Club House van de Brussels Droh!me Golf Club.

Recenter, op 28 september, ontving het team het publiek in de pas gerenoveerde Grote Tribune, voor de tweede vergadering op het programma, over het economisch model van Droh!me.

Dat was een gelegenheid om van gedachten te wisselen met het publiek over het project en de impact ervan.

Het overlegproces gaat verder op 24 oktober, wanneer de derde en laatste themavergadering doorgaat, over mobiliteit en bereikbaarheid. Dat zijn belangrijke vragen voor de Brusselaars en voor de onmiddellijke omgeving, waar mensen op zoek zijn naar groene ruimtes en ontspanning in Brussel.

In januari 2017 zal Droh!me alle conclusies van de themavergaderingen en van het milieueffectenrapport (inschatting van de impact op het milieu van het project, in het kader van de aanvraag tot vergunning) voorstellen op een openbare zitting die op de site georganiseerd zal worden.

Inschrijving: info@drohme.be

 

Contacteer ons
Over DROHME Park

Meer dan twintig jaar lang werd de geklasseerde site van de hippodroom van Ukkel-Bosvoorde aan haar lot overgelaten. Maar dankzij DROHME, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese EFRO-fondsen bruist de plek als nooit tevoren.

Sinds 2014 is het park steeds mooier en aantrekkelijker geworden, tot grote vreugde van de wandelaars, joggers, ruiters en fietsers die deze magische plek herontdekken.

DROHME is een levend park met een boeiende voorgeschiedenis, een plaats die aanzet tot ontdekken en ontmoeten. Het park pakt ook regelmatig uit met activiteiten voor jan en alleman. Onthaasten, ontmoeten, ontspannen … mettertijd worden aan het bestaande programma steeds nieuwe opties toegevoegd voor een heerlijk dagje uit, hetzij alleen, hetzij met vrienden of familie.

DROHME Park
Terhulpsesteenweg 53A
B-1180 BRUSSEL